Regulamin sklepu Silesia Flash

 

 Najważniejsze punkty regulaminu:


 1. Zamówienia w sklepie można składać poprzez sklep internetowy lub e-mailem: kontakt@silesiaflash.pl

 2. Zamówiony towar dostarczany jest przy pomocy Poczty Polskiej lub kuriera.
  .

 3. Za zakupy w sklepie można zapłacić w następującej formie: przelewem - przedpłatą, za pobraniem przy odbiorze przesyłki

 4. W terminie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru drogą wysyłkową, klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyny.

 5. Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

 

 

Pełna treść regulaminu:

I. Postanowienia ogólne
II. Realizacja zamówienia
III. Gwarancja zwrotu towaru i bezpieczna przesyłka
IV. Ochrona danych osobowych
V. Postanowienia końcowe

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 2. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny w sklepie internetowym, jak również pocztą elektroniczną na adres: kontakt@silesiaflash.pl 

 3. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta. Również inne elementy oferty, jak zawartość zestawu, koszt dostawy oraz wszelkie pozostałe warunki są wiążące dla stron zgodnie z ich treścią z momentu złożenia zamówienia przez klienta.

   

II. Realizacja zamówienia

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wymaganych danych, umożliwiających otrzymanie przez klienta zamówionego towaru oraz numeru telefonu pozwalającego na weryfikację rzetelności złożonego zamówienia.

 2. W uzasadnionych przypadkach sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty - każdorazowo podając przyczynę takiego działania.

 3. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z klientem indywidualnie.

 4. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej i kuriera. Kupujący pokrywa koszt wysyłki.

 5. Warunki sprzedaży detalicznej i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z klientem.

 6. Dowód zakupu jest dołączany do przesyłki.

 7. Za zakupy w sklepie można zapłacić:

 Przelewem na rachunek bankowy.

Silesia Flash

Ms Produkt Maciej Stawski

MBank
16 1140 2004 0000 3202 7708 3872


 

Towar wysyłany jest po wpłynięciu kwoty na rachunek. 

 

III. Gwarancja zwrotu towaru oraz bezpieczna przesyłka

 1. W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn składając sprzedawcy oświadczenie na piśmie. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany, dobrze zabezpieczony, z kompletną jego zawartością oraz dowodem zakupu. Koszty przesyłki są zwracane.

 2. Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres sklepu . Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć swoje dane personalne, oraz wyraźne wskazanie, jaką drogą kupujący chce odebrać zapłaconą za towar należność: wymianę artykułu na inny, przez przelew na konto bankowe, tu prosimy podać numer konta, albo przez przekaz pocztowy na podany adres. Pieniądze zwracane są w ciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania przez nas przesyłki zwrotnej.

 3. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien, po uprzednim kontakcie ze sprzedawcą odesłać go na wskazany adres.  Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego ponosi klient, chyba że ustalono inaczej po kontakcie. Do odsyłanego towaru należy dołączyć notatkę dotyczącą przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy :)

 

IV. Ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

 2. Jeśli klient składając zamówienie zgodzi się na otrzymywanie biuletynu jego dane (adres e-mail oraz imię) będą wykorzystywane również w celu wysyłania biuletynu.

 3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

 

V. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna - sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką potwierdzenia zamówienia.

 2. O wszelkich zmianach w niniejszym regulaminie obowiązujących czasowo (np. przerwa urlopowa) klienci informowani są w najbardziej widocznym miejscu na stronie głównej - sliderze.

 3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 4. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między sklepem a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa cywilnego, ustaw konsumenckich.